1. Home
  2. /
  3. Lifestyle
  4. /
  5. Report
  6. /
  7. Meke veštine: Socijalne osobine...

Meke veštine: Socijalne osobine i veštine koje poslodavci najviše traže

04. мај 2023.

| Hana Dunđerov
Više nije dovoljno da znate svoj posao. Važno je i kako radite

Stečene van bilo koje školske ili univerzitetske obuke, „meke veštine“ su sve popularnije u kompanijama. Emocionalni kvaliteti, kao što su empatija, pa čak i osetljivost, nekada su se izdvajali kao slabosti, ali sada ih regruteri postavljaju kao prioritet pri izboru novog zaposlenog.

Kako poboljšati svoje „meke veštine“?

U svetu rada koji se stalno menja, tehničke veštine zaposlenih više nisu dovoljne za kompanije. Kao rezultat toga, poslodavci neprestano traže nove kvalitete, emocionalne veštine, koje se obično nazivaju mekim veštinama.

I prema Bruceu Tulganu, autoru knjige Kako postati neophodan na poslu, desetak ovih veština su u velikoj meri tražene u današnjim kompanijama.

Veštine koje najviše traže poslodavci

Sposobnost samoprocene

Prema autoru, „sve što je potrebno da počnete da gradite svoje meke veštine i iskoristite svoje prirodne snage je donekle fokusirana samoprocena.“ I ovo je prvi kvalitet koji poslodavci traže. Zaista, sposobnost samoprocene na redovnoj osnovi bila bi visoko cenjen kvalitet u današnjem poslovanju.

Proaktivno učenje

Baš tako je potrebno  i proaktivno učenje, to jest činjenica da ste u stanju da održite um otvorenih, da ne podležete predrasudama i da ste u stanju da preispitujete svoje stavove i znanja. Poslodavci traže kandidate sposobne za preispitivanje sebe, ali i željne da razviju svoju bazu znanja i svoje gledište.

Timski igrač

Pored vas samih, kompaniji su važni i drugi zaposleni. Dakle, uslužnost prema drugima je suštinski kvalitet koji zaposleni mora da ima. Zato kompanije traže pojedince koji mogu „pristupiti odnosima zasnovanim na onome što neko ima da ponudi – poštovanje, posvećenost, naporan rad, kreativnost, žrtvovanje – umesto na onome što nam je potrebno ili šta želimo“. Ali to nije sve. Osećaj za kolektiv logično ima dominantno mesto u današnjem svetu rada. Stoga je timski rad od suštinskog značaja.

Preduzimljivost

Druge najtraženije veštine u profesionalnom svetu: pozitivnost i želja da se radi dobro. Dakle, čini se da je „održavanje i prenošenje pozitivnog, velikodušnog i entuzijastičnog stava u svojim izrazima, gestovima, tonu” od suštinskog značaja. Pozitivan duh koji će omogućiti zaposlenom i kompaniji da ostvare svoj puni potencijal. Regruteri iznad svega cene pokazanu preduzimljivost.

Lako rešavanje problema

Pored toga, morate biti u stanju da rešite problem lako i brzo, dok zapravo poboljšavate situaciju. Zaista, rešavanje problema je široko traženo od strane današnjih poslodavaca. Da bi to uradio, zaposleni mora da zna da se nosi sa raznim poteškoćama i da pronađe brza i konkretna rešenja za improvizaciju, a zatim reši problem što je brže moguće. Pored rešavanja problema, donošenje odluka je jednako važno za preduzeća.

Dobro komunicirate i preuzimate odgovornost

„Pažljivo slušanje, posmatranje i čitanje; percepcija i empatija; efikasna upotreba reči, tona, izraza i gestova, bilo verbalnih, pismenih ili na drugi način, jedan na jedan ili u grupi, lično ili na daljinu”, su ljudske veštine i veštine ponašanja koje takođe traže regrutatori. Dakle, razvijanje umeća slušanja i izražavanja će vam biti od koristi.

Kako poboljšati svoje „meke veštine“?

 

Da biste razvili sopstvenu listu veština, zapitajte se koje su najčešće meke veštine u vašem sektoru, vašoj kompaniji, među vašim kolegama, na vašoj poziciji. I naći ćete koje kvalitete treba da razvijete za ovaj ili budući posao.

Od koristi je da uspešno odredite koje veštine bi trebalo prvo da razvijete. Stoga, Bruce Tulgan preporučuje da procenite svoje identifikovane meke veštine i one koje biste želeli da razvijete na skali od 1 do 10. One koje su najbliže 10 biće vaše prednosti, a one koje su blizu 0, one su vaše mane. Na njima bi najpre trebalo da poradite.

Izvor vesti: marieclaire.fr

Izvor slike: jacoblund/istock/gettyimagesplus