Helikopter šef: Kako izaći na kraj sa njim?

23. фебруар 2023.

| Hana Dunđerov
Šta ako vas na radnom mestu dočeka nadređeni koji sve kontroliše?

Slično kao i kod helikopter- roditeljstva, helikopter šefovi imaju previše kontrole nad svojim zaposlenima, što može dovesti do nezdravog odnosa.

Kako je stvoren pojam helikopter šef?

Mikromenadžment nije ništa novo, ali sa širenjem trenda rada na daljinu počeo je da izbija na videlo jedan novi oblik rukovođenja – helikopter šef.

Rad od kuće ima mnogo prednosti – manje izgubljenog vremena na putovanje na posao, više vremena koje se može provesti sa porodicom  i niži putni troškovi – ali postoje neki nedostaci. Među njima su šefovi koji imaju potrebu da kontrolišu svaki segment rada svoga zaposlenog. Stalni zoom sastanci i provere za zaposlenog znače samo jedno – rukovodstvo u mene nema poverenja. A to neminovno vodi nezadovoljstvu i stresu.

Studija koju je objavio Harvard Rewiew  otkrila je da petina ljudi koi rade na daljinu smatraju da njihov supervizor neprestano procenjuje njihov rad, a jedna trećina se slaže da su njihovi menadžeri „pokazali nedostatak poverenja u njihove radne veštine“.

Upravo ovakvim stavom helikopter šefovi mogu povećati anksioznost na radnom mestu i otežati postizanje vašeg punog potencijala. Udubljujemo se u to kako da uočimo znakove i šta da radimo ako je naš šef sklon prekomernoj kontroli.

Šta je helikopter šef?

Termin je napravljen kao pandan izrazu „helikopter roditeljstvo“, koji označava roditelje koji stalno lebde nad svojom decom, ne dajući im prostora da sami donose odluke.

„Ovaj izraz se koristi da opiše tip menadžera koji je previše uključen u rad svojih podređenih“, objašnjava psihoterapeutkinja Desiree Silverstone.

Kako napominje psihoterapeutkinja, ovi šefovi se često nazivaju mikromenadžerima, jer obraćaju veliku pažnju na svaki detalj i koriste praktičan pristup u nadgledanju obima posla svojih zaposlenih. Oni obično donose sve odluke umesto svojih zaposlenih.

Zašto mikromenadžment može biti štetan na radnom mestu?

Problem sa mikromenadžmentom je u tome što zaposlenima oduzima sposobnost da uče iz svojih grešaka i odluka.

„Mikromenadžer ne ispunjava ulogu dobrog lidera jer dobar lider podstiče svoj tim da preuzme inicijativu i napreduje“, objašnjava Silverston.

Dobar lider je mentor i trener, neko ko nudi smernice i podršku, a istovremeno omogućava svom timu da napreduje kroz samomotivaciju i istraživanje.

Dakle, šta je koren kontrolnog stila upravljanja? Prema Silverstonovoj: perfekcionizam. Menadžeri mogu imati poteškoća u delegiranju zadataka zbog sopstvenog osećaja za perfekcionizam. Oni osećaju da, ako ne preuzmu potpunu kontrolu nad projektima, rezultat neće biti u skladu sa njihovim standardima i kvalitetom. Osim toga, možda neće biti voljni da se odreknu kontrole zbog straha da će drugi napraviti greške koje se odražavaju i na njih.

„Još jedan mogući razlog zašto menadžeri koriste mikroupravljanjee je nepoverenje.  Menadžer može da vidi svoje podređene kao nesposobne ili neiskusne i stoga smatra da im je potrebno više smernica nego inače. Ovaj nedostatak poverenja u sposobnosti tima bi mogle da navedu menadžera da se previše angažuje kako bi se osiguralo da se zadaci obavljaju na zadovoljavajući i efikasan način.“

Kako se nositi sa helikopter šefom?

Iako je možda teško nositi se sa mikroupravljanjem na radnom mestu,  postoji nekoliko saveta koji mogu pomoći da se smanji pritisak.

Silverstone predlaže:

Postavite granice: „Najbolji način da se nosite sa šefom helikoptera je da postavite jasne granice tako da su očekivanja i uloge dobro definisane.“
Težite otvorenom dijalogu: „Takođe je važno osigurati da postoji otvoren dijalog koji pomaže da se podstakne poverenje i razumevanje.“
Zamolite svog šefa da se fokusira na saradnju: „Komunikacija treba da se fokusira na saradnju, a ne na kontrolu.“
Tražite da samostalan rad bude prioritet: „Za zaposlene je bitno da imaju vremena i prostora za samostalan rad kako bi se osećali kao da se njihov doprinos ceni.“

Izvor vesti: marieclaire.co.uk

Izvor slike: ArLawka AungTun/GettyImagesPlus

Nastavite da čitate