1. Home
  2. /
  3. Lifestyle
  4. /
  5. Report
  6. /
  7. Gde su ženska prava...

Gde su ženska prava najviše ugrožena u 2023?

06. април 2023.

| Aleksandra Dudvarski
Mislite li da znate sve o ženskim pravima?

Ženska prava su prešla dug put da nam daju slobode koje sada često uzimamo zdravo za gotovo. Pa ipak, nije preterivanje reći da su prava žena takođe danas ozbiljno ugrožena, a dobitke koje smo ostvarile tokom prošlog veka unazadile su političke agende.

Gde su ženska prava najviše ugrožena?

Nasilje u porodici

Nasilje u porodici u velikoj meri pogađa žene i decu, ali u Velikoj Britaniji o njemu se nije ozbiljno shvatalo (ili se čak otvoreno govorilo) sve do 1971. godine, kada je u Čizviku osnovano prvo sklonište za zlostavljane žene. Srećom, zakon je od tada napredovao, a nasilje u porodici, kao i bračno silovanje i prisilni brak, od tada su u Velikoj Britaniji krivična dela. Ipak, sat bi mogao da se vrati unazad, ako ne ovde onda negde drugde – šokantno, pre dva meseca, Rusija je dekriminalizovala nasilje u porodici, navodeći da bi se zlostavljanje koje je dovelo do krvarenja ili modrica sada tretirano kao administrativno, a ne kao krivično delo. Čak i u Velikoj Britaniji, smanjenje socijalnih usluga utiče na opcije koje imaju žene u nasilnim vezama – prošle godine, dve trećine svratišta za žene su se suočile sa zatvaranjem zbog smanjenja budžeta.

U Srbiji, nasilje u porodici, u smislu Zakona, jeste akt fizičkog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog nasilja učinioca prema licu sa kojim se učinilac nalazi u sadašnjem ili ranijem bračnom ili vanbračnom ili partnerskom odnosu ili prema licu sa kojim je krvni srodnik u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do drugog stepena ili sa kojim je srodnik po tazbini do drugog stepena ili kome je usvojitelj, usvojenik, hranjenik ili hranitelj ili prema drugom licu sa kojim živi ili je živeo u zajedničkom domaćinstvu.

 

Seksizam i mizoginija

Iako su žene masovno ušle u radnu snagu nakon Drugog svetskog rata, polna diskriminacija na radnom mestu nije kriminalizovana sve do 1975. godine, a jednaka plata je u većini zemalja još uvek daleki san – po sadašnjim stopama neće se zatvoriti do 2069. godine, kada većina od nas će (nadajmo se) biti srećno penzionisano. U Americi je na najvišu funkciju u vladi izabran muškarac koji se hvalio seksualnim napadima i hvatanjem žena „tamo dole“. U Velikoj Britaniji, poslanik Phillip Davies(Filip Dejvis), koji je na konferenciji o pravima muškaraca rekao da „feministički fanovi žele da jedu svoj kolač i jedu ga“ izabran je u Komitet za žene i ravnopravnost.. Seksizam je i dalje živ i aktivan u 2023.

Politika i žene

Uprkos tome što su žene dobile glasove 1918. godine, muškaraca je i dalje daleko više na političkim pozicijama.. Ova muška dominacija jedva da ohrabruje mlade žene da se bave politikom . Opasnosti od ove rodne neravnoteže u vladi jedva da su očiglednije nego u sadašnjem zakonodavstvu koje se primenjuje u SAD (sećate li se one fotografije na kojoj sedam muškaraca potpisuje meru protiv abortusa?).

Kontracepcija

Godine 1961. pilula je postala besplatna udatim ženama, a šest godina kasnije to je prošireno na sve žene. Prvi put u životu žene su konačno mogle da kontrolišu svoja tela, da biraju da li će da decu (i posledično da odustanu od toga) kako i kada žele to da učine. Međutim, ova sloboda izbora je trenutno ugrožena širom sveta – izveštaji ističu probleme sa pristupom kontracepciji širom planete. Globalno se sada suočavamo sa gubitkom besplatne kontrole rađanja. Suočeni smo sa vraćanjem sata unazad u vreme kada su žene kontrolisale svoja tela, a ne obrnuto.

Abortus

Šezdesete su bile odlučujuća decenija za žene u Velikoj Britaniji, pošto je abortus konačno postao legalan 1967. Ipak, pravo na izbor nikada nije prošireno na žene u Severnoj Irskoj , a što je najvažnije, još uvek nije. U 2015. godini, preko 3.000 Irkinja i žena iz Severne Irke prešlo je Irsko more da bi pristupilo abortusu u Engleskoj i Velsu. To je skupo i traumatično putovanje. Bez novca, trudnice postaju ili majke ili kriminalci. Devojčica u Belfastu je prošle godine osuđena na uslovnu kaznu zatvora zbog abortusa – prijavili su je ukućani. U Americi, abortusi postaju sve teže dostupni. U Paragvaju je desetogodišnjoj devojčici koja je zatrudnela nakon što ju je navodno silovao očuh odbijen abortus.

Kod nas, prema Zakonu o postupku prekida trudnoće u zdravstvenim ustanovama u Srbiji, žene starije od 16 godina mogu da zahtevaju prekid trudnoće u prvih deset nedelja, dok u kasnijem periodu o tome odlučuje konzilijum lekara i etički odbor.

Izvor vesti: marieclaire.co.uk

Izvor slike: oatawa/iStock/Getty Images Plus via Getty Images

Nastavite da čitate