1. Home
  2. /
  3. Lifestyle
  4. /
  5. Report
  6. /
  7. Veštačka inteligencija u poslovnom...

Veštačka inteligencija u poslovnom svetu: Novi kolega ili nova konkurencija?

25. мај 2023.

| Hana Dunđerov
Marie Claire je rešio da pred ChatGPT postavi 4 novinarska zadatka. Evo kako je to prošlo

 

– Šta misliš kako će se slaviti sledeći Božić u kancelariji kada nas ne bude? Mislite li da će EMERAC kompjuter napraviti žurku?
– Ma nemoj tako, peh je tako pričati, Božić je!
– Pa ako i dobijemo otkaz, nećemo jedini ostati bez posla zbog mašine.

Dijalog koji ste upravo pročitali napisan je sredinom prošlog veka i odigran u filmu Desk Set iz davne 1957. godine. Ipak, može vam se učiniti da ste ga čuli juče u svojoj kancelariji, jedino što umesto EMERAC sve kolege izgovaraju ChatGTP.

Prvi film u boji u kojem je zaigrao legendarni par Spencer Tracy i Katharine Hepburn, čini se neverovatno savremenim. U filmu Desk Set Spencer je pronalazač EMERAC-a, moćnog računara prve generacije. Stigao je na bibliotečko odeljenje na kome radi Hepburn sa namerom da instalira jedan od svojih izuma. Svi se plaše da će zbog kompjutera ostati bez posla, iako je plan da EMERAC pomogne ljudima i da ih rastereti onih sitnih, dosadnih poslova.

Da li je veštačka inteligencija u poslovnom svetu sa pravom izaziva strah zaposlenih?

Ovo je manje-više optimističan scenario ako pričamo o veštačkoj inteligenciji u poslovnom svetu. Najmanje optimističan scenario predviđa da će u Evropi radno mesto izgubiti oko 12 miliona ljudi.

Da pogledamo u istoriju? Tokom tih pedesetih i prve linije automatizacije, u Americi je nestalno samo jedno zanimanje, a nastala je nekolicina novih. Ipak, tokom te razmene hiljade su ostale bez posla. Jer, uz pomoć automatizacije bilo je potrebno mnogo manje radnika i radnih sati da bi se obavili određeni poslovi. Dakle, najverovatniji scenario je da će, barem u doglednoj budućnosti, nekoliko zanimanja biti eliminisano, neke druge pozicije će biti stvorene, ali će mnoga radna mesta biti izgubljena.

Šta sve može ChatGPT?

Naravno, novi alati veštačke inteligencije se ne takmiče samo sa ljudima, već i sa drugim tehnologijama. Mnogi već nazivaju OpenAI i ChatGPT-u velikom pretnjom za do sada svemoćni Google. ChatGPT, kako se predstavlja, je vrsta računarskog programa koji može da razume ljudski jezik i da na njega odgovori. Zamislite to kao virtuelnog asistenta sa kojim možete da razgovarate i on će odgovoriti najrelevantnijim odgovorom koji može da pronađe na osnovu informacija kojima je opremljen. A to je, pa – mnogo. Jedna od glavnih prednosti ChatGPT-a je njegova sposobnost da proizvede tekst sličan onom koji bi napravio čovek, što ga čini pogodnim za zadatke kao što su automatizovana korisnička služba, razvoj chatbot-a, pa čak i kreiranje sadržaja.

Međutim, ChatGPT takođe ima neka ograničenja i potencijalne nedostatke. Jedna od glavnih briga je kvalitet njegovih odgovora. Taj kvalitet je dobar samo onoliko koliko su informacije koje su mu na raspolaganju. To znači da odgovori ChatGPT-ja mogu biti pristrasni, štetni ili da mogu podsticati stereotipe ili širiti dezinformacije. Možda zato Google svoj konkurentski alat, LaMDA, za sada drži u senci.

Marie Claire testira ChatGPT

Odlučili smo da verujemo ChatGPT-u i poželimo mu dobrodošlicu timu Marie Claire i dodelili smo mu četiri članka: jedan o društvenim pitanjima, da vidimo da li može AI da pruži rešenja za naše probleme, jedan za odnose, da vidimo da li AI može da postane naš novi terapeut, jedan za modu, da vidimo da li može da postane srce svakog časopisa i jedan za zdravlje i dobrobit, da vidimo da li je bolji Google pretrage . Da vidimo kako je prošao prvog dana na poslu.

Post br. 1
Jednakost: Kako možemo premostiti jaz u platama između polova

Jaz u platama se odnosi na razliku u platama između različitih grupa radnika, često zasnovanu na faktorima kao što su pol, rasa i etnička pripadnost. Premošćivanje jaza u platama je složeno pitanje koje zahteva višestrani pristup. Evo nekoliko strategija koje su se pokazale efikasnim u smanjenju ili eliminisanju jaza u platama:

1. Veća transparentnost : Jedan od glavnih razloga zašto postoji jaz u platama je taj što ga je često teško otkriti. Povećanjem transparentnosti na radnom mestu, postaje lakše identifikovati i rešiti nejednakosti u platama. Ovo se može uraditi deljenjem informacija o platnim skalama i nivoima kompenzacija ili sprovođenjem redovnih revizija pravičnosti plata.

2. Pružanje jednakih mogućnosti za razvoj karijere i napredovanje u karijeri : Određene grupe radnika mogu biti u nepovoljnom položaju u smislu rasta u karijeri i napredovanja u karijeri, što može doprinijeti jazu u plactama. Poslodavci mogu preduzeti korake da pruže jednake mogućnosti svim zaposlenima, kao što je ponuda programa obuke, mentorstva i mogućnosti umrežavanja.

3. Eliminišite pristrasnost u procesu zapošljavanja: Nesvesna pristrasnost može da igra ulogu u jazu u platama, pri čemu se žene i ljudi druge boje kože često gube unapređenja ili bivaju plaćeni manje. Poslodavci mogu pokušati da eliminišu pristrasnost sprovođenjem slepih procedura provere životopisa i preduzimanjem koraka za diversifikaciju grupa za zapošljavanje.

4. Fleksibilni radni aranžmani: Ovo može pomoći da se smanji razlika u platama za roditelje i staratelje, koji mogu biti u nepovoljnom položaju na radnom mestu zbog odgovornosti prema deci. Poslodavci mogu pomoći obezbeđivanjem plaćenog roditeljskog odsustva i fleksibilnih radnih aranžmana koji roditeljima olakšavaju usklađivanje radnih i porodičnih obaveza.

5. Jači i sprovodljivi zakoni o jednakim plactama: Vlade treba da imaju jake i sprovodljive zakone koji štite radnike od diskriminacije i koji obezbeđuju da svi radnici budu podjednako plaćeni za isti posao. Ovi zakoni mogu uključiti odredbe o transparentnosti plata i o kaznama za poslodavce koji krše zakon.

6. Ohrabrite pregovore: Zaposleni koji pregovaraju o svojim platama često su u mogućnosti da zarade više od onih koji to ne rade. Poslodavci mogu pomoći tako što će podsticati zaposlene da pregovaraju i obezbeđujući obuku o strategijama pregovaranja.

7. Podsticati veću raznolikost na rukovodećim pozicijama: Kompanije sa većom raznovrsnošću na rukovodećim pozicijama imaju tendenciju da imaju pravedniju politiku i često pravednije plaćaju. Poslodavci mogu pomoći tako što će podsticati veću raznolikost na rukovodećim pozicijama i ulažući svesne napore da unaprede i zadrže zaposlene iz različitih sredina.

Važno je napomenuti da smanjenje jaza u platama nije korisno samo za marginalizovane grupe, već i za društvo i ekonomiju u celini. Pravednije društvo, u kome svi imaju jednake mogućnosti za uspeh, dovešće do efikasnije i produktivnije ekonomije i manje društvenih nemira. Zajednička je odgovornost poslodavaca, vlade i radnika da preduzmu mere za smanjenje jaza u platama.

Post br. 2
Odnosi: Kako možemo postaviti zdrave granice u vezi

Zdrave granice su važan aspekt svake veze. Oni pomažu da se definišu granice prihvatljivog ponašanja i mogu pomoći u izbegavanju nesporazuma, sukoba i ogorčenosti. Postavljanje zdravih granica u vezi zahteva jasnu komunikaciju i međusobno poštovanje. Evo nekoliko saveta kako da postavite zdrave granice u vezi:

1. Saopštite svoje potrebe: Prvi korak ka postavljanju zdravih granica je razumevanje i prenošenje sopstvenih potreba. Ovo uključuje određivanje šta vam odgovara, šta vam nije prijatno i šta vam je potrebno da biste se osećali poštovano i cenjeno u vezi.

2. Budite jasni i konkretni: kada iznosite svoje potrebe, budite što jasniji i konkretniji. Umesto da dajete opšte izjave, objasnite tačno šta želite i zašto vam je to važno.

3. Aktivno slušajte: Postavljanje zdravih granica takođe uključuje aktivno slušanje potreba vašeg partnera. Budite otvoreni i prijemčivi za njegovu perspektivu i pokušajte da razumete odakle dolazi.

4. Budite spremni na kompromis: Postavljanje granica ne znači da ćete uvek dobiti svoje. To zahteva međusobno poštovanje i kompromis. Budite otvoreni za pronalaženje rešenja koja rade za vas oboje.

5. Poštujte granice jedni drugih: Kada su granice postavljene, važno je da ih poštujete. To znači da ne prelazite dogovorene granice i ne očekujete da vaš partner radi stvari koje mu nisu prijatne.

6. Redovno se proveravajte: Važno je da se povremeno proveravate sa svojim partnerom da vidite da li granice još važe ili vam je potreban novi dogovor.  Potrebe i okolnosti se vremenom menjaju i važno je prilagoditi granice u skladu sa tim.

7. Budite spremni na izazove: Ponekad postavljanje granica može izazvati sukobe, i to je normalno. Budite spremni na ovo i nemojte oklevati da tražite pomoć ako je potrebna. Važno je zapamtiti da je cilj postavljanja granica poboljšanje odnosa i stvaranje zdrave i pozitivne dinamike.

Važno je zapamtiti da je za postavljanje zdravih granica potrebno vreme, komunikacija i strpljenje. Takođe je važno zapamtiti da obe osobe imaju pravo da se njihove granice poštuju i priznaju. Uz jasnu komunikaciju, uzajamno poštovanje i spremnost na kompromis, možete postaviti zdrave granice koje će vam pomoći da ojačate vaš odnos i poboljšate opšte blagostanje za oba partnera.

Post br. 3

Moda: Može li modna industrija postati zaista održiva?

Modna industrija značajno doprinosi ekološkim i društvenim pitanjima kao što su zagađenje, nedostatak vode, krčenje šuma, proizvodnja otpada i eksploatacija radne snage. Međutim, sa rastućom svešću i potražnjom za održivom modom, mnogi u industriji počinju da preduzimaju korake da postanu ekološki i društveno odgovorniji. Ali pitanje je da li modna industrija zaista može postati održiva?

Jedan od glavnih izazova za postizanje održivosti u modnoj industriji je priroda industrije koja se brzo razvija i vođena trendovima, što često rezultira prekomernom proizvodnjom odeće i upotrebom jeftinih materijala za jednokratnu upotrebu. Da bi postala zaista održiva, industrija treba da pređe na sporiji i kružniji model, gde se odeća proizvodi sporijim tempom, napravljena da duže traje i može se lako reciklirati ili ponovo koristiti na kraju svog životnog ciklusa.

Drugi ključni aspekt održivosti u modi je upotreba održivih materijala. Organski pamuk, lan, konoplja i druga prirodna vlakna postaju sve popularnija jer se uzgajaju bez upotrebe štetnih pesticida i đubriva. Pored toga, industrija takođe mora da se udalji od sintetičkih materijala kao što su poliester i akril, koji su dobijeni od fosilnih goriva i nisu biorazgradivi.

Industrija takođe mora da se pozabavi pitanjem radne eksploatacije i radničkim pravima, obezbeđujući da radnici dobijaju pravedne plate i rade u sigurnim i zdravim uslovima. Brendovi takođe treba da obezbede da radnici ne budu primorani da rade prekovremeno i da u procesu proizvodnje nema dečijeg rada.

Drugi važan aspekt je transparentnost i sledljivost u lancu snabdevanja, kompanije treba da budu otvorene i transparentne u vezi sa nabavkom, proizvodnjom i distribucijom svojih proizvoda i da budu u stanju da prate poreklo materijala i ko ih je napravio odeću.

Iako je postignut napredak, modna industrija još uvek ima dug put da postigne istinsku održivost. Ali važno je napomenuti da mnogi brendovi i kompanije preduzimaju korake ka održivijoj budućnosti i da uz pomoć potrošača, vlade i drugih zainteresovanih strana, industrija može da nastavi da se poboljšava i na kraju postane zaista održiva.

Važno je napomenuti da postizanje održivosti u modnoj industriji zahteva saradnju i posvećenost svih uključenih, od potrošača do proizvođača, vlada i neprofitnih organizacija. Potrošači takođe treba da odigraju svoju ulogu tako što će biti svesniji svoje potrošnje i birajući održive opcije, kao i podržavajući brendove koji ulažu napore da postanu održiviji.

Post br. 4

Wellnes: Zašto ne gubim težinu

Postoji mnogo faktora koji mogu doprineti poteškoćama u gubitku težine i to može biti složeno i frustrirajuće pitanje. Evo nekoliko uobičajenih razloga zašto se možda borite da izgubite težinu:

1. Metabolizam: Naš metabolizam, ili brzina kojom naše telo sagoreva kalorije, može značajno da varira od osobe do osobe. Neki ljudi mogu imati brži metabolizam, što znači da mogu da jedu više i izgube težinu, dok drugi mogu imati sporiji metabolizam i moraju više da rade da bi videli rezultate.

2. Hormonska neravnoteža: Hormonska neravnoteža, kao što su poremećaji štitne žlezde ili PCOS, može otežati gubitak težine. Ove neravnoteže mogu uticati na metabolizam, apetit i nivo energije.

3. Genetika: Genetika može igrati ulogu u vašem putu gubitka težine. Neki ljudi mogu biti predisponirani da nose više telesne masti ili lakše dobijaju na težini od drugih.

4. Nedostatak sna: San igra važnu ulogu u gubitku težine i nedostatak sna može dovesti do povećanja telesne težine. Kada smo lišeni sna, naša tela proizvode više hormona grelina, koji stimuliše glad i može nas naterati da žudimo za visokokaloričnom hranom.

5. Stres: Hronični stres može doprineti povećanju telesne težine izazivajući oslobađanje kortizola, hormona koji može povećati apetit i prouzrokovati da telo skladišti više masti.

6. Nezdrave navike u ishrani: Nezdrave navike u ishrani, kao što je jedenje prerađene hrane, jedenje previše šećera i zasićenih masti i preskakanje obroka mogu otežati gubitak težine.

7. Nedostatak fizičke aktivnosti: Redovno vežbanje je važan deo svakog plana za mršavljenje, ali ako nemate dovoljno fizičke aktivnosti, može biti teško izgubiti težinu.

8. Lekovi: Neki lekovi mogu izazvati povećanje telesne težine kao neželjeni efekat.

Važno je zapamtiti da gubitak težine nije uvek jednostavan proces i da na njega mogu uticati mnogi faktori. Ako se borite da smršate, razmislite o razgovoru sa zdravstvenim radnikom kako biste isključili bilo koja osnovna medicinska stanja i dobili personalizovane smernice i podršku. Pored toga, važno je usvojiti zdrav način života koji uključuje uravnoteženu ishranu, redovnu fizičku aktivnost i upravljanje stresom. Uz pravi pristup i podršku, moguće je izgubiti težinu i poboljšati svoje opšte zdravlje i blagostanje.

 

ČESTITAMO ChatGPT – PRIMLJEN SI!

Šta je važno ako se koristi veštačka inteligencija?

Ako vas je naš eksperiment naveo da Chat GPT uključite i u svoj tim ili počnete da ga koristite kao ličnog asistenta, podsetite se svojih etičkih principa. Oni moraju da vam budu smernica kada koristite ovakav alat.

Veštačku inteligenciju možete da koristite za:

Da obnovite unutrašnju dekoraciju vašeg prostora. Možete koristiti veštačku inteligenciju da dobijete ideje za uređenje vašeg doma ili kancelarije. Jednostavno postavite fotografiju prostora koji želite da ukrasite i vaš novi dekorater će predložiti sveže ideje.

Da pronađete odgovore i pišete tekstove. Postoji veliki broj alata za pitanja i odgovore na maternjem jeziku, a ChatGPT prednjači, što smo testirali iznad.

Komunicirajte na stranim jezicima pomoću alata za prevođenje DeepL Translator.

Kreirajte slike, digitalnu umetnost u različitim stilovima i jedinstvene profilne slike: Dalle-2, Midjournei, Lensa. Ipak, vodite računa o jednom -ove aplikacije koriste fotografije sa interneta bez dozvole autora.

Da kreirate svoj novi korporativni identitet. Možete da koristite veštačku inteligenciju da kreirate logo ili kombinujete savršene fontove za vaš brend.

Lista AI alata i mogućnosti stalno raste. Naravno, dok pišemo ove redove, novi alati su u vazduhu, kao što je Wall-e o kome se mnogo raspravljalo, a koji može da klonira bilo koji glas zahvaljujući uzorku od samo tri sekunde.  Bilo da nas uzbuđuje, plaši nas ili osećamo mešavina to dvoje, veštačka inteligencija je tu da ostane. Ono što dugujemo sebi i narednim generacijama je da pratimo, ali i da oblikujemo razvoj zasnovan na kolektivnoj, a ne individualnoj, moralnoj i finansijskoj dobiti.

Izvor vesti: marieclaire.gr

Izvor slike: Guillaume/iStock/GettyImagesPlus